رمز ها وکلید های رمز بازی جی تی ای5

رمز ماشين شرايط آبو و هوا رمز بتمن شدن تم ستاره شدن

کد های جی تی ای5

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری سوم : تغییر تعداد ستاره ها

 

کلید هایی که باعث تغییر در تعداد ستاره ها در بازی GTA می شوند کلید رمز کم کننده ستاره های بازی
ASNAEB
کلید رمز دو ستاره شدن
OSRBLHH
کلید رمز برای شش ستاره شدن
LJSPQK

خريد از طريق اينترنت