رمز ها وکلید های رمز بازی جی تی ای5

رمز ماشين شرايط آبو و هوا رمز بتمن شدن تم ستاره شدن

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری دوم :حالت های فیزیکی بدن

 

این کلید ها باعث تغییر شرایط بدنی قهرمان بازی جی تی ای می شود

کلید رمزی که برای تبدیل شرایط بدن به اندامی بدنساز ی شود
JYSDSOD
کلید رمزی برای چاق شدن
BTCDBCB
کلید رمز لاغر شدن
KVGYZQK
کلید رمزی که قهرمان بازی را به بت من تبدیل می کند
BEKKNQV
این کلید حداکثر نیروی عضله را به قهرمان بازی می دهد
BUFFMEUP
این رمز باعث سلامتی نامحود در بازی می شود
BAGUVIX

خريد از طريق اينترنت