رمز ها وکلید های رمز بازی جی تی ای5

رمز ماشين شرايط آبو و هوا رمز بتمن شدن تم ستاره شدن

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری اول : مجموعه اسلحه ها

 

کلید هایی برای بهره بردن از اسلحه ها این کلید رمز برای گرفتن مجموعه ای از اسلحه ها می باشد.
LXGIWYL
کلید رمز دیگری نیز برای دریافت مجموعه ای از اسلحه وجود دارد
KJKSZPJ
کلید رمز سوم برای دریافت یک سری اسلحه
UZUMYMW
این کلید اسلحه ای نامحدود می گیرد
FULLCLIP
کلید رمزی برای حداکثر توانایی در اسلحه
PROFESSIONALKILLER

خريد از طريق اينترنت