رمز ها وکلید های رمز بازی جی تی ای5

رمز ماشين شرايط آبو و هوا رمز بتمن شدن تم ستاره شدن

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری هفتم : ابزارها و وسایل موجود در بازی GTA

 

ابزار ها و وسایلی در بازی جی تی ای وجود دارند که در ادامه آن به قهرمان بازی کمک می کنند کلید رمز برای به کار گیری قایق
KGGGDKP
رمز هلی کوپتر جنگی
OHDUDE
کلید های ظاهر شدن جت
JUMPGET , URKQSRK
کلید رمز گرفتن تانک
AIWPRTON
کلیدی برای استفاده از موتور چهار چرخ
AKJJYGLC
کلید رمز برای به کار گیری چتر نجات
AIYPWZQP
ظاهر شدن کپسول پرواز
YECGAA

خريد از طريق اينترنت