رمز ها وکلید های رمز بازی جی تی ای5

رمز ماشين شرايط آبو و هوا رمز بتمن شدن تم ستاره شدن

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری ششم : تنظیمات ماشین

 

این کلید وضعیت ماشین های موجود در بازی(gta5) را تغییر می دهد کلید رمز برای حداکثر مهارت در ماشین ها
NATURALTALENT
کلیدی برای منفجر شدن ماشین ها
CPKTNWT
کلیدی برای سیاه شدن ماشین های بازی
IOWDLAC
کلید دیگری برای تغییر رنگ ماشین ها به صورتی
LLQPFBN
رمز نیتروژن دار شدن ماشین ها
SPEEDFREAK
کلیدی که باعث می شود فقط چرخ ماشین ها پیدا باشد
XICWMD
کلیدی برای کم کردن ترافیک در خیابان هاب بازی جی تی ای و تبدیل آن به شهر ارواح
GHOSTTOWN

خريد از طريق اينترنت