رمز ها وکلید های رمز بازی جی تی ای5

رمز ماشين شرايط آبو و هوا رمز بتمن شدن تم ستاره شدن

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری پنجم : ماشین

 

این کلید های رمز انواع مختلفی از ماشین های موجود در بازی جی تی ای را ظاهر می کند کلیدهای رمز ماشین های ویژه
KRIJERB , CQZIJMB
کلید رمز ماشین های مسابقه
PDNEJOH , VPJTQWV
کلید رمز ماشین حمل زباله
UBHYZHQ
کلید ظاهر شدن لودر
EEGCYXT
رمز ماشین 18چرخ
AMOMHRER
کلید ظاهر شدن ماشین نعش کش
AQTBCODX
کلید رمز ماشین گلف
RZHSUEW
رمز برای ماشین پاترل
JQNTDMH
کلیدی برای ماشین پاترل با لاستیک های پهن
AGBDLCID

خريد از طريق اينترنت