رمز ها وکلید های رمز بازی جی تی ای5

رمز ماشين شرايط آبو و هوا رمز بتمن شدن تم ستاره شدن

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری چهارم : شرایط هوا

 

این کلید ها شرایط آب و هوا و زمان شبانه روز بازی جی تی ای را تغییر می دهند کلید رمز برای بارانی کردن هوای بازی
AUIFRVQS
کلید رمزی که هوای بازی را طوفانی می کند
CFVFGMZO
کلیدی که مه را به بازی می افزاید و فضا را مه آلود می کند
CWJXUOC
کلید رمز هوای گرم
PRIEBJ
کلیدی برای صاف شدن هوا
ALNSFGMJ
رمز بازی برای شب ابری
ICIKPYH

خريد از طريق اينترنت