رمز ها وکلید های رمز بازی جی تی ای5

رمز ماشين شرايط آبو و هوا رمز بتمن شدن تم ستاره شدن

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری هفتم : ابزارها و وسایل موجود در بازی GTA

 

ابزار ها و وسایلی در بازی جی تی ای وجود دارند که در ادامه آن به قهرمان بازی کمک می کنند کلید رمز برای به کار گیری قایق
KGGGDKP
رمز هلی کوپتر جنگی
OHDUDE
کلید های ظاهر شدن جت
JUMPGET , URKQSRK
کلید رمز گرفتن تانک
AIWPRTON
کلیدی برای استفاده از موتور چهار چرخ
AKJJYGLC
کلید رمز برای به کار گیری چتر نجات
AIYPWZQP
ظاهر شدن کپسول پرواز
YECGAA

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری ششم : تنظیمات ماشین

 

این کلید وضعیت ماشین های موجود در بازی(gta5) را تغییر می دهد کلید رمز برای حداکثر مهارت در ماشین ها
NATURALTALENT
کلیدی برای منفجر شدن ماشین ها
CPKTNWT
کلیدی برای سیاه شدن ماشین های بازی
IOWDLAC
کلید دیگری برای تغییر رنگ ماشین ها به صورتی
LLQPFBN
رمز نیتروژن دار شدن ماشین ها
SPEEDFREAK
کلیدی که باعث می شود فقط چرخ ماشین ها پیدا باشد
XICWMD
کلیدی برای کم کردن ترافیک در خیابان هاب بازی جی تی ای و تبدیل آن به شهر ارواح
GHOSTTOWN

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری پنجم : ماشین

 

این کلید های رمز انواع مختلفی از ماشین های موجود در بازی جی تی ای را ظاهر می کند کلیدهای رمز ماشین های ویژه
KRIJERB , CQZIJMB
کلید رمز ماشین های مسابقه
PDNEJOH , VPJTQWV
کلید رمز ماشین حمل زباله
UBHYZHQ
کلید ظاهر شدن لودر
EEGCYXT
رمز ماشین 18چرخ
AMOMHRER
کلید ظاهر شدن ماشین نعش کش
AQTBCODX
کلید رمز ماشین گلف
RZHSUEW
رمز برای ماشین پاترل
JQNTDMH
کلیدی برای ماشین پاترل با لاستیک های پهن
AGBDLCID

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری چهارم : شرایط هوا

 

این کلید ها شرایط آب و هوا و زمان شبانه روز بازی جی تی ای را تغییر می دهند کلید رمز برای بارانی کردن هوای بازی
AUIFRVQS
کلید رمزی که هوای بازی را طوفانی می کند
CFVFGMZO
کلیدی که مه را به بازی می افزاید و فضا را مه آلود می کند
CWJXUOC
کلید رمز هوای گرم
PRIEBJ
کلیدی برای صاف شدن هوا
ALNSFGMJ
رمز بازی برای شب ابری
ICIKPYH

کد های جی تی ای5

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری سوم : تغییر تعداد ستاره ها

 

کلید هایی که باعث تغییر در تعداد ستاره ها در بازی GTA می شوند کلید رمز کم کننده ستاره های بازی
ASNAEB
کلید رمز دو ستاره شدن
OSRBLHH
کلید رمز برای شش ستاره شدن
LJSPQK

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری دوم :حالت های فیزیکی بدن

 

این کلید ها باعث تغییر شرایط بدنی قهرمان بازی جی تی ای می شود

کلید رمزی که برای تبدیل شرایط بدن به اندامی بدنساز ی شود
JYSDSOD
کلید رمزی برای چاق شدن
BTCDBCB
کلید رمز لاغر شدن
KVGYZQK
کلید رمزی که قهرمان بازی را به بت من تبدیل می کند
BEKKNQV
این کلید حداکثر نیروی عضله را به قهرمان بازی می دهد
BUFFMEUP
این رمز باعث سلامتی نامحود در بازی می شود
BAGUVIX

 

کلید های رمز بازی جی تی ای5 *GTA5*
سری اول : مجموعه اسلحه ها

 

کلید هایی برای بهره بردن از اسلحه ها این کلید رمز برای گرفتن مجموعه ای از اسلحه ها می باشد.
LXGIWYL
کلید رمز دیگری نیز برای دریافت مجموعه ای از اسلحه وجود دارد
KJKSZPJ
کلید رمز سوم برای دریافت یک سری اسلحه
UZUMYMW
این کلید اسلحه ای نامحدود می گیرد
FULLCLIP
کلید رمزی برای حداکثر توانایی در اسلحه
PROFESSIONALKILLER

خريد از طريق اينترنت